יום ראשון, 10 באוקטובר 2010

ארץ. עיר. אנשים.

הצעה לתחרות לתכנון קריית הממשלה בירושלים
(בשיתוף משרד פייטלסון-שילה-יעקבסון)

ארץ. עיר. אנשים
תכנונה של  קריית הממשלה בירושלים היא אמנות האיזון והגישור בין היבטיו השונים של המקום - מרכז שלטוני ארצי בתוך מארג עירוני. עצמאות ונבדלות מול פתיחות ושקיפות. מורכבות מול פשטות ובהירות. יצוגיות ומכובדות מול צרכי היומיום, לאומיות וערכיות מול חיים כאן ועכשיו. אלה גם אלה שזורים זה בזה ומרכיבים את מהותו של המקום ותפקודו.
תחום התכנון - מצב קיים

רחוב רופין ובנייני הממשלה - מצב קיים

רחוב קפלן ובנייני הממשלה - מצב קיים 

מקריה לעיר
הקריה הממשלתית תתוכנן כרובע עירוני המשולב במרקם העיר ירושלים. הרובע קושר בין אזור הכניסה לעיר מצפון, אזורי התרבות (מוזיאונים) וההשכלה (ספריה לאומית ואוניברסיטה) ממערב ודרום, והגנים הגדולים ממזרח.
המרחב הציבורי של קריית הממשלה יקושר ברצף של רחובות, שבילים, רחבות וכיכרות כמארג רציף לתנועה עם עדיפות מובהקת להולכי רגל.
השימושים המגוונים במארג זה הם משרדי הממשלה, מבני התרבות, שטחי המסחר ומשרדים פרטיים. הם אלה שיחוללו פעילות עירונית אינטנסיבית תוססת לאורך כל שעות היום. קריית הממשלה תהפוך להיות רובע עירוני שטוב להיות בו.
הדמיה כללית של התכנון המוצע

תכנית כללית (1:1250)

לאום ועם
הדואליות בין ההיבט הממלכתי ייצוגי של הרובע ובין ההיבט העירוני האינטנסיבי מקבל ביטוי בעיצוב שני הרחובות הראשיים של הרובע: "שדרות האומה" ו-"רחוב העם".
סכמת הרחובות - שדרות האומה, רחוב העם, והקישורים ביניהם

שדרות האומה (רחוב קפלן) יתוכננו כמרחב ציבורי טקסי וחגיגי המשקף את מהותו הלאומית-ייצוגית של המרכז השלטוני. המרחב יעוצב כשדרת הולכי רגל ויכלול רצף של גנים וכיכרות המשולבים בגן הורדים. השדרה תשמש כשטח פתוח לרווחת עובדי הקריה ולתושבי העיר וכן אתר לטקסים, אירועים והפגנות לכלל האזרחים. התנועה המנועית ברחוב תוגבל לתנועה פנימית מבוקרת.

הדמייה - שדרות האומה (קפלן)

רחוב העם (רחוב רופין) יהיה רחוב עירוני שוקק ופעיל. הוא יאופיין במגוון גדול של שימושים עירוניים ופעילויות. החזית המזרחית של הרחוב תכלול מגוון שימושי מסחר, שירותים אישיים, משרדים פרטיים, וצירי כניסה למשרדי הממשלה. החזית המערבית תכלול מוקדי תרבות, מוזיאונים, השכלה ובילוי. הרחוב יאופיין במדרכות רחבות ומוצלות להליכה ולפעילות. ברחוב תינתן עדיפות לתחבורה ציבורית ויוקצה תוואי להארכת הרכבת הקלה.

הדמיה - רחוב העם (רופין)

בתי הממשלה החדשים
בתי הממשלה החדשים ימוקמו במרווחים שבין הבניינים הקיימים. החזית המערבית של הבתים תשיק לרחוב העם (רופין), כדי להגדיר את חלל הרחוב ולעצבו. המפלסים התחתונים של החזית מיועדים למסחר ושירותים. החזית המזרחית של הבתים לשדרות האומה תתוכנן באופן החושף ככל האפשר את הבתים הקיימים.
סכמה המתארת את חתך בתי הממשלה, בין שדרות האומה ורחוב העם

הדמיה - בתי הממשלה החדשים, מבט מרחוב העם (רופין)
תכנית בינוי - אחד מבתי הממשלה החדשים
הדופן הצפון-מזרחית של רחוב העם

גני המדרון
בין הבתים הקיימים לחדשים יתוכננו גני המדרון - מערך שבילים מגוננים המקשר בין שדרות האומה לרחוב העם. מגני המדרון תתאפשרנה כניסות לבתי הממשלה הישנים והחדשים. בצמוד לחזית הבתים החדשים תתוכנן מעלית ציבורית וגשר לאפשר נגישות קלה בין מפלסי הרחובות הראשיים של הרובע.

חתך דרך אחד מגני המדרון בין שדרות האומה ורחוב העם

הדמיה של גני המדרון, המקשרים בין שדרות האומה ורחוב העם

פתרון אדריכלי מודולרי וגמיש
המבננים החדשים בנויים כמארג יחידות משרדים אורכיות הנפגשות בצמתי חיבור אנכיים, סביב חצרות פנימיות. בצמתי החיבור מרוכזות הפונקציות המשותפות, כגון אודיטוריום, אולמות מליאה, חדרי הרצאות, קפיטריה וכו'. כל מבנן כולל אפשרות למיקום מספר כניסות על פי החלוקה לאגפים. תכנון זה מאפשר חלוקה גמישה ומודולרית של המבנן לאגפים, ומהווה פתרון לצרכים ופרוגרמה משתנה לאורך זמן.
פתרון גמיש ומודולרי לחלוקת המבנן לאגפים נפרדים, עם כניסות שונותאין תגובות:

פרסום תגובה